Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                  / Participări la congrese naţionale şi internaţionale

Lista participărilor la congrese naţionale şi internaţionale

2013 - Marin Dinu, Simpozionul internaţional The Global Crisis & The Opening of a New Paradigm, din cadrul Facultăţii de Economie, 22-23 nov 2013, Prolegomenon to a Theory of Economic Crises. On the Disruptive Force of the Invisible Hand simpozioneconomie@economie.ase.ro

2012 - Marin Dinu, Simpozionul naţional, Cadrul conceptual al economiei postcriză din cadrul Facultăţii de Economie,  23-24 Noiembrie 2012 „Crizialitatea şi corectivitatea în determinarea modelului economic”, http://www.economie.ase.ro

2011 - Marin Dinu, Marinas Marius-Corneliu, Correlation of Demand and Supply Shocks between Romania and Euro Area, 18th International Economic Conference – IECS 2011, “Crises after the crisis. Inquires from a national, European and global perspective”, IECS 2011 Proceeding; ISBN 978-606-12-0139-6

2011 - Marin Dinu, Aura Socol, Cristian Socol, Marinas Marius, A new economic crisis? Risks and vulnerabilities for Romania, International Business Information Management Conference (17th IBIMA), 14-15 November 2011, Milan, Italy ISBN: 978-0-9821489-6-9, indexată ISI Proceedings

2011 - Marin Dinu, Aura Socol, Cristian Socol, Marinas Marius Fiscal adjustment lessons. Romania`s case, International Business Information Management Conference (17th IBIMA), 14-15 November 2011, Milan, Italy ISBN: 978-0-9821489-6-9, indexată ISI Proceedings

2011 - Marin Dinu, Aura Socol, Cristian Socol, Marinas Marius Asymmetric transmission channel in eurozone. The case of Romanian fiscal policy, International Business Information Management Conference (17th IBIMA), 14-15 November 2011, Milan, Italy ISBN: 978-0-9821489-6-9, indexată ISI Proceedings

2011 - Marin Dinu, Aura Socol, Cristian Socol Fiscal stress – early warning systems for the fiscal crises. Inferences for Romania, 1th WSEAS International Conference Tourism and economy development, (TED '11), University of Craiova, Drobeta Turnu Severin Center, Romania, October 27-29, 2011, indexata ISI Proceedings, Cambridge Scientific Abstracts, Elsevier, ULRICH, European Library in Paris, Zentralbatt, EBSCO, EMBASE

2011 - Marin Dinu, Marinas Marius-Corneliu, Correlation of Demand and Supply Shocks between Romania and Euro Area, 18th International Economic Conference – IECS 2011, “Crises after the crisis. Inquires from a national, European and global perspective”, Sibiu, mai 2011, ISBN 978-606-12-0139-6, indexed ISI Proceedings (http:\iecs.ulbsibiu.ro\archive\">(http://iecs.ulbsibiu.ro/archive/)

2011 - Marin Dinu, Socol Cristian, Socol Aura Gabriela, Challenges to Romania’s joining the Eurozone. Sustainability of the Maastricht’s criteria, 18th International Economic Conference – IECS 2011, “Crises after the crisis. Inquires from a national, European and global perspective”, Sibiu, mai 2011, ISBN 978-606-12-0139-6, indexed ISI Proceedings (http://iecs.ulbsibiu.ro/archive/)

2009 - The 2nd Russian-Romanian Scientific Conference, ASE, Bucureşti, aprilie 2009

2009 - Conferinţa internaţională „Integrarea Europeană – noi provocări pentru economia României, Ediţia a V-a, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, Comitet ştiinţific, Marin Dinu, The crisis of the preglobal era. the european solution, Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice - Tom XVIII, 2009, ISSN-1582-5450 (în format electronic pe CD), revistă cotată CNCSIS categoria B+, http://steconomice.uoradea.ro/anale, European Integration – New Challenges for the Romanian Economy, 5th Edition, 29 -30 May 2009, Oradea, România, Editura Universităţii din Oradea, 2009,  p. 48, ISSN: 1844-5519, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2009/conference-abstracts-2009.pdf

2008 - Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională, ASE, Facultatea de Economie, Departamentul de Economie şi Politici Economice, Centrul pentru Analize şi Politici Economice, Bucureşti, Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dorel Ailenei, Comunicarea:  Coeziunea economică şi sistemul de pieţe integrate, pp. 7-14, Marin Dinu, Cristian Socol, Andrei Hrebenciuc, Eficienţa politicii regionale a României, pp. 15-20, publicat în Supliment Ectap, http://store.ectap.ro/suplimente/Romania_UE_Calitatea-integrarii_dezvoltare-regionala.pdf

2008 - Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Challenges of contemporany Knowlwdge-Based Economy”, Ediţia a II-a, ICMEA, 27-28 noiembrie 2008, Adunarea Generală AFER, AGER „Ziua Economiştilor”, organizată la Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Facultatea de Ştiinţe Economice

2007 - Simpozionul „România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare. Ziua economiştilor, găzduit de Academia de Studii Economice, Bucureşti şi A.G.E.R., Marin Dinu, Comunicarea: Ciclurile tranziţiei o perspectivă epistemologică asupra globalizării, Vol. I, pp. 151-162, http://store.ectap.ro/suplimente/simpozion_23_nov_2007_ro.pdf

2006 - The Preconference for the International Economic History Congres „Identity, Globalization and Universality in the Eastern and Central European economic Area – Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period: Experiences, meanings, Lessons”, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, ISI Proceedings

profil
Informaţii personale
Experienţa profesională
Educaţie şi formare
Activitate administrativă, didactică, de cercetare şi diseminare
 » Functii profesional-didactice
 » Functii administrative
 » Functii colective redactionale
 » Titluri primite
 » Nominalizari ca membru al societatilor stiintifice
 » Premii ştiinţifice şi distincţii
 » Carti si tratate publicate
 » Manuale publicate
 » Articole publicate
 » Participari la congrese nationale si internationale
 » Manifestari stiintifice
 » Participari la elaborarea programelor nationale de cercetare
 » Cercetari stiintifice finalizate cu rapoarte si/sau produse
Aptitudini şi competenţe personale
 » sociale
 » organizatorice
 » tehnice
 » diverse & hobby
Descarcă CV-ul în format PDF
 
 
 


Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2021