Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                  / Manifestări ştiinţifice organizate

LISTA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE

2011

Marin Dinu, Marius-Corneliu Marinaş: Correlation of demand and supply shocks between Romania and Euro area, 18th International Economic Conference – IECS 2011, “CRISES AFTER THE CRISIS. INQUIRIES FROM A NATIONAL, EUROPEAN AND GLOBAL PERSPECTIVE”, University Lucian Blaga Sibiu (19-20 Mai), http://iecs.ulbsibiu.ro/

2011

Marin Dinu, Marius-Corneliu Marinaş, Cristian Socol, Aura-Gabriela Socol: The impact of population aging on the sustainability of european social model, Conference “The Financial Markets in the Context of the New Economy Paradigm”, West University of Timişoara (13-14 Mai), http://www.feaa.uvt.ro/fmcnep/

2010

Marin Dinu, Comunicare: „Constituţia epistemică a Economiei. Despre temeiul natural & consecinţa corectă” Simpozionul Ştiinţific: Criza globală şi reconstrucţia Ştiinţei Economice?, Facultatea de Economie, ASE din Bucureşti, 5 noiembrie 2010, http://www.economie.ase.ro/economie

2009

Marin Dinu, The crisis of the preglobal era. The european solution, Conferinţa internaţională „Integrarea Europeană – noi provocări pentru economia României, Ediţia a V-a, 29-30 mai, Facultatea de Ştiinţe  Economice din cadrul Universităţii din Oradea, Comitet ştiinţific, Analele Universităţii din Oradea”, seria Ştiinţe Economice - Tom XVIII, 2009, ISSN-1582-5450 (în format electronic pe CD), revistă cotată CNCSIS categoria B+, http://steconomice.uoradea.ro/anale, European Integration – New Challenges for the Romanian Economy, 5th Edition, 29-30 May 2009, Oradea, România, Editura Universităţii din Oradea, 2009, p. 48, ISSN: 1844-5519, http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2009/conference-abstracts-2009.pdf

2008

Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dorel Ailenei, Comunicare: Coeziunea economică şi sistemul de pieţe integrate, Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională ASE, Facultatea de Economie, Departamentul de Economie şi Politici Economice, Centrul pentru Analize şi Politici Economice, Bucureşti, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată, pp. 7-14, http://store.ectap.ro/suplimente/Romania_UE_Calitatea-integrarii_dezvoltare-regionala.pdf

2008

Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dorel Ailenei, Comunicare: Eficienţa politicii regionale a României,  Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea integrării. Dezvoltare regională, ASE, Facultatea de Economie, Departamentul de Economie şi Politici Economice, Centrul pentru Analize şi Politici Economice, Bucureşti, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată pp.15-20, http://store.ectap.ro/suplimente/Romania_UE_Calitatea-integrarii_dezvoltare-regionala.pdf

2007

Marin Dinu, Comunicare: Ciclurile tranziţiei – O perspectivă epistemologică asupra globalizării, Simpozionul Ştiinţific: România în Uniunea Europeană. Calitatea Integrării. Creştere. Competenţă. Ocupare 23, noiembrie 2007 Simpozionului dedicat Zilei Economiştilor sub patronajul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România şi Academiei de Studii Economice Bucureşti, şi în organizarea Centrului de Excelenţă pentru Analize şi Politici Economice şi Catedrei de Economie şi Politici Economice, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată, Vol. 1, pp.151-162, http://store.ectap.ro/suplimente/simpozion_23_nov_2007_ro.pdf

2007

Marin Dinu, Simpozionul anual al AGER, Integrarea României în Uniunea Europeană. Oportunităţi  & Provocări, aprilie, 2007, comunicare: Viziunea contextului şi modernizarea ultimativă, publicat în Supliment Economie Teoretică şi  Aplicată, Integrarea României în Uniunea Europeană. Provocări şi soluţii, Vol. I, ISSN 1841-8678, pp. 21-30

2007

Marin Dinu, Globalizarea ca proiect de modernitate, Simpozionul Ştiinţific Internaţional, Economy, Society, Civilization, 6-7 iulie 2007, ASE Bucureşti, Facultatea de Economie Generală, CD - ISBN 973-87329-7-2, 978-973-87329-7-1, Plenary session pp.121-130

2006

Marin Dinu, Cristian Socol, Comunicare: O schiţă a ieşirii din periferie, Simpozionul Naţional "România în Uniunea Europeană. Potenţialul de Convergenţă", Al V-lea Congres AGER, 2 iunie 2006, ASE, publicat în Supliment Economie Teoretică şi Aplicată, ISSN 1841-8678, pp. 1-72, http://www.asociatiaeconomistilor.ro/documente/O schita a iesirii din periferie.pdf

2006

Marin Dinu, Coralia Angelescu, Dumitru Ciucur, Cristian Socol, Marius Marinaş - Comunicare: Globalizare şi catching-up: de la contracţie la creştere economică în ţările în tranziţie. Cazul României, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Academia de Studii Economice Bucureşti, Editura ASE, Bucureşti, ISBN (10)973-594-777-3

2006

Marin Dinu, Cristian SocolComunicare: Coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană – principii, metode şi paradigme, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional Economia României – strategii de dezvoltare, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 973-7631-10-2

2006

Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: Construcţia modelului european: de la piaţa spontană la reglementarea pieţei, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional al Facultăţii de Comerţ, ASE, Bucureşti 27-29 Martie, ISBN 10 973-594-785-4, ISBN 13 978-973-594-785-9

2006

Marin Dinu – Comunicare: Convergenţa reală ca efectivizare a tranziţiei postcomuniste, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – Economia României în perspectiva aderării la UE, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 973-7631-08-0

2006

Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: Condiţionalităţi ale aderării României la Uniunea Europeană: de la raţionalitate la conflict, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – Educaţie şi instruire: descentralizare, etică şi calitate, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti 10-11 Martie, ISBN 978-973-663-333-1(general), 978-973-663-327-0, 973-663-333-0, 973-663-327-6

2006

Marin Dinu, Cristian Socol – Comunicare: De la diversitate la globalitate. Analiza comparată a modelelor de integrare, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional – Economia României în perspectiva aderării la UE, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 973-7631-08-0

2006

Marin Dinu – Comunicare: The explanatory model of globalization, în volumul The International Economic Conference. The Preconference for the International Economic History Congress (Helsinki, Finlanda 21-25 august 2006), Identity, Globalization and Universality in the Eastern and Central European Economic Area – Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period: Experience, Meaning, Lessons, vol II, mai, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, ISBN (10) 973-739-259-0, ISBN (13) 978-973-739-559-6

2005

Marin Dinu – Comunicare: Reconfigurarea structurilor funcţionale de tip societal. Cazul Uniunii Europene, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Administraţia Europeană. Concepte şi abordări contemporane, ASE, Bucureşti, Editura Economică, ISBN (10) 973-709-221-x, (13) 978-973-709-221-2

2004

Marin Dinu - Comunicare: Tipologia modelelor regionale de economie, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Aderarea României la UE. Bătălia cu timpul, ASE, Bucureşti, Editura Economică, ISBN 973-709-039-x

2003

Marin Dinu - Comunicare: Modelul explicativ al paradigmelor economice. Cazul tranziţiei postcomuniste, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Educaţia economică, actualitate şi perspective, ASE, Bucureşti, Editura Economică, ISBN 973-590-868-9

2002

Marin Dinu - Comunicare: Tensiunea pattern global – inovaţie locală, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional – Coordonatele japoneze ale managementului sectorului public, SNSPA, Bucureşti, ISBN 973-590-645-7

2002

Marin Dinu - Comunicare: Aproximări ale globalizării. Modelul european, în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional Convergenţe în Uniunea Europeană organizat de Departamentul de Economie şi Politici Economice, 24 mai, ASE Bucureşti, Editura Economică, ISBN 973-590-693-7

2002

Coralia Angelescu, Marin Dinu, Cristian Socol - Comunicare: Les perspectives du croissance economique dans de l`Europe de l`Ouest. L`economie Roumaine, în volumul Preconferinţei Internaţionale ”Les pays de l`Europe Centrale et de l`Europe de l`Est: allez, retour, allez vers l`economie de marche”, Editura Continent, Sibiu, 4-5 aprilie, ISBN 973-8321-08-5

2000

Marin Dinu - Comunicare: Efectele tensiunii restructurare-destructurare asupra creşterii economice, în volumul Simpozionului Ştiinţific Naţional Relansarea creşterii economice din România, ASE Bucureşti, mai, ISBN 973-590-415-2

profil
Informaţii personale
Experienţa profesională
Educaţie şi formare
Activitate administrativă, didactică, de cercetare şi diseminare
 » Functii profesional-didactice
 » Functii administrative
 » Functii colective redactionale
 » Titluri primite
 » Nominalizari ca membru al societatilor stiintifice
 » Premii ştiinţifice şi distincţii
 » Carti si tratate publicate
 » Manuale publicate
 » Articole publicate
 » Participari la congrese nationale si internationale
 » Manifestari stiintifice
 » Participari la elaborarea programelor nationale de cercetare
 » Cercetari stiintifice finalizate cu rapoarte si/sau produse
Aptitudini şi competenţe personale
 » sociale
 » organizatorice
 » tehnice
 » diverse & hobby
Descarcă CV-ul în format PDF
 
 
 


Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2021