Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                  / Participări la elaborarea programelor naţionale ...

LISTA PARTICIPĂRILOR LA ELABORAREA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE CERCETARE

Anul

Denumire proiect

2014-2015 - Coordonator postdoctorat Titlul proiectului: Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, POSDRU/159/1.5/S/ 134197, manager Prof. univ. dr. Pavel Năstase, (valoare proiect 13.030.249) aprilie 2014- octombrie 2015
2014-2015 - Tutore doctorat, expert pe termen lung Titlul proiectului: Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, POSDRU/159/1.5/S/142115, manager Prof. univ. dr. Pavel Năstase, (valoare proiect 13.030.249) aprilie 2014- octombrie 2015
2014-2015 -Tutore postdoctorat, expert pe termen lung Titlul proiectului."Rute de excelenţă academică în cercetarea doctorală şi post-doctorală - READ" Contract POSDRU/159/1.5/S/137926, Academia Română

2011-2013

- Expert pe termen lung Titlul proiectului: „ Competenţe avansate – profesionale si de cercetare – în managementul riscului internaţional”, contract POSDRU/86/1.2/S/5320.  Proiectul se încadrează în axa prioritară 1. "Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere", domeniul major de intervenţie 1.2. "Calitate în învăţământul superior". Manager proiect Radu Lupu. Cu o valoare totală de 19.135.874,00 lei, din care 18.241.490,00 lei finanţare nerambursabilă.

2010-2013

- Responsabil proiect, Titlul proiectului: Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România, Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/59184, în cadrul  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, manager prof. univ. dr. Ion, Gh. Roşca, (valoare 18232147 Lei) , luna aprilie manager proiect

2010-2013

- Tutore - Titlul proiectului: Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită (SPODE) ID 61755, coordonat de Academia Română, cofinanţat Fondul European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"   ID 61755, Coordomator principal  Acad. Mugur Constantin ISĂRESCU şi  Acad. Păun Ion OTIMAN (valoare 18.688.874 Lei )

2010-2013

- Expert pe termen scurt, Titlul proiectului: Doctorat pentru o carieră în cercetarea economică interdisciplinară la nivel european, DOCCENT, POSDRU/107/1.5/S77213, Axa prioritară 1, Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 – „Programe  doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, Manager prof. univ. dr. Ion Stancu (valoare 14.175.102 lei)

2010-2013

- expert ştiinţific, Doctorat în economie la standardele Europei cunoaşterii (DoEsEC), POSDRU/88/1.5/S/55287, Competiţie în cadrul  call  88 Burse doctorale  lansată  de AMPOSDRU, Strategic, cofinanţat Fondul European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Manager Prof. univ. dr. Miron Dumitru) (valoare 14.158.665 lei)

2009-2010

- membru, „Fundamentarea şi Implementarea unui model econometric pentru îmbunătăţirea politicii fiscal-bugetare în perspectiva aderării la zona euro”, grant CNCSIS – proiecte de cercetare exploratorii. Programul Idei, contract nr. 176615/15.01.2009, 3 faze, (valoare 874.268 Lei)

2009-2010

- expert, „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model interregional de şcoală antreprenorială pentru femei”, proiect finanţat din FSE – „Investeşte în oameni!”, contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, coordonator interregional – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Oradea Competiţie naţională (Competiţia POSDRU proiecte strategice nr. 1/2008), Proiect finanţat din FSE – „Investeşte în oameni!”, Cod proiect (ID): 2427, /1,10.2008, Proiect strategic, finanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrărilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale (valoare 12.500.104 Lei)

2008-2011

- Expert ştiinţific, Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive  al formelor româneşti de comerţ exterior în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE” (acronim: SVACEX), Contract cu CBMP nr. 92073/01.10.2008, PNCDI Competiţie naţională (PNCDI Competiţia 2, 2008)Contract finanţat de CENTRUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de cercetare 9.1 (valoare 2.000.000 Lei)

2007-2010

– membru, „Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială a coeziunii economice şi sociale”, contract PN II 91-050, 91-050/PARTENERI PNCDI II 21.09.2007. ANCS, director: Prof. univ. dr. Ailenei Dorel (valoare 803471 Lei), 4 faze

2007-2010

– membru, proiectul de cercetare „Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din România”, Contract PN II 91-020, 91-020/PARTENERI PNCDI II 14.09.2007, ANCS, director: Prof. univ. dr. Angelescu Coralia, 6 faze (valoare 67200 Lei)

2005-2006

- director, proiectul de cercetare „Globalizare şi catching-up: de la contracţie la creştere economică în ţările în tranziţie. Cazul României”, grant tip A, CNCSIS,Nr.1067 CNCSIS A/30 din 22.06.2005, nr. contract 34683/24.06.2005,  (valoare10.000 lei), 2 faze

2006

- membru Formarea tacticilor de servire a clienţilor şi de stabilire a preţurilor pe piaţa gazelor naturale din România, cod CPSA – 741473, DCE 85/28.06.2006, Contract cu mediul de afaceri, ANRGN, (valoare 60.000), director prof. univ. dr. Angelescu Coralia, 1 fază

2003-2004

– membru, Politicile macroeconomice în România în perspectiva integrării în U.E. Avantaje şi riscuri ale integrării, granttip A CNCSIS, contract 33518/2003, tema 3, cod CNCSIS 927, 2 faze, 2003-2004, director prof. univ. dr. Coralia Angelescu

2002-2005

- membru Tipologia creşterii economice, evoluţia principalelor corelaţii macroeconomice în perioada de tranziţie, contract M.E.C – program CERES, nr. 98/25.12.2002, CERES PP4, 2002-2005, director Prof univ. dr. Angelescu Coralia,  1 fază

2001-2002

- director, proiectul de cercetare „Stabilizare, ajustare şi perspective de creştere a economiei româneşti în condiţiile integrării în UE”, grant tip A, finanţare MEC – CNCSIS, cod CNCSIS 741, 1 fază

2001-2002

- membru, Investiţia în educaţie şi dezvoltarea economică, finanţare M.E.C – CNCSIS, grant tip A CNCSIS, cod 191, 2 faze, 2001-2002, director prof. univ. dr. Martha Cristina Suciu

2001-2002

- membru, proiectul de cercetare ESEN II, „Analiza structurală a sistemului de companii româneşti”, Academia Română

2000-2001

- reprezentant legal din partea AGER în proiectul Băncii Mondiale: „Sistemul de finanţare a învăţământului mediu în România”

2000-2002

– membru, Fundamentarea strategiilor de gestionare a situaţiilor de criză datorate dezechilibrelor regionale, programul naţional „Orizont 2000”, finanţare MEC, 2000-2002, 3 faze, membru, nr. contract 536/ 2000, nr. tema B4, cod program 19, valoare 40 mil. Lei, director prof. univ. dr. Dorel Ailenei, 2 faze

profil
Informaţii personale
Experienţa profesională
Educaţie şi formare
Activitate administrativă, didactică, de cercetare şi diseminare
 » Functii profesional-didactice
 » Functii administrative
 » Functii colective redactionale
 » Titluri primite
 » Nominalizari ca membru al societatilor stiintifice
 » Premii ştiinţifice şi distincţii
 » Carti si tratate publicate
 » Manuale publicate
 » Articole publicate
 » Participari la congrese nationale si internationale
 » Manifestari stiintifice
 » Participari la elaborarea programelor nationale de cercetare
 » Cercetari stiintifice finalizate cu rapoarte si/sau produse
Aptitudini şi competenţe personale
 » sociale
 » organizatorice
 » tehnice
 » diverse & hobby
Descarcă CV-ul în format PDF
 
 
 


Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2021