Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                  / Cercetari ştiinţifice finalizate cu rapoarte şi/sau produse

LISTA CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE FINALIZATE CU RAPOARTE ŞI/SAU PRODUSE

2009-2010

- membru, „Implementarea unui model econometric pentru îmbunătăţirea politicii fiscal-bugetare în perspectiva aderării la zona euro”, grant CNCSIS – proiecte de cercetare exploratorii. Programul Idei, contract nr. 1766

2009-2010

- expert, „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model interregional de şcoală antreprenorială pentru femei”, proiect finanţat din FSE – „Investeşte în oameni!”, contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, coordonator interregional – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Oradea

2007-2010

- membru, „Diminuarea inegalităţilor – condiţie esenţială a coeziunii economice şi sociale”, contract PN II 91-050

2007-2009

- membru, proiectul de cercetare „Determinanţi ai inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior din România”, Contract PN II 91-090

2004-2006

- director, proiectul de cercetare „Globalizare şi catching-up: de la contracţie la creştere economică în ţările în tranziţie. Cazul României”, grant tip A, CNCSIS

2003- 2004

- membru, Politicile macroeconomice în România în perspectiva integrării în U.E. Avantaje şi riscuri ale integrării, granttip A CNCSIS, contract 33518/2003, tema 3, cod CNCSIS 927, 2 faze, 2003-2004, director prof. univ. dr. Coralia Angelescu

2002-2005

- membru Tipologia creşterii economice, evoluţia principalelor corelaţii macroeconomice în perioada de tranziţie, contract M.E.C – program CERES, nr. 98/25.12.2002, CERES PP4, 2002-2005, director prof. univ. dr. Moise Altăr,

2001-2002

- director, proiectul de cercetare „Stabilizare, ajustare şi perspective de creştere a economiei româneşti în condiţiile integrării în UE”, grant tip A, finanţare MEC – CNCSIS

2001-2002

- membru, Investiţia în educaţie şi dezvoltarea economică, finanţare M.E.C – CNCSIS, grant tip A CNCSIS, cod 191, 2 faze, 2001-2002, director prof. univ. dr. Martha Christina Suciu

2001-2002

- membru, proiectul de cercetare „Investiţia în educaţie şi dezvoltarea economică”, grant MEC

2001-2002

- membru, proiectul de cercetare ESEN II, „Analiza structurală a sistemului de companii româneşti”, Academia Română

2000-2001

- reprezentant legal din partea AGER în proiectul Băncii Mondiale: „Sistemul de finanţare a învăţământului mediu în România”

2000-2002

- membru, Fundamentarea strategiilor de gestionare a situaţiilor de criză datorate dezechilibrelor regionale, programul naţional „Orizont 2000”, finanţare MEC, 2000-2002, 3 faze, membru, nr. contract 536/ 2000, nr. tema B4, cod program 19, valoare 40 mil. Lei, director prof. univ. dr. Dorel Ailenei

profil
Informaţii personale
Experienţa profesională
Educaţie şi formare
Activitate administrativă, didactică, de cercetare şi diseminare
 » Functii profesional-didactice
 » Functii administrative
 » Functii colective redactionale
 » Titluri primite
 » Nominalizari ca membru al societatilor stiintifice
 » Premii ştiinţifice şi distincţii
 » Carti si tratate publicate
 » Manuale publicate
 » Articole publicate
 » Participari la congrese nationale si internationale
 » Manifestari stiintifice
 » Participari la elaborarea programelor nationale de cercetare
 » Cercetari stiintifice finalizate cu rapoarte si/sau produse
Aptitudini şi competenţe personale
 » sociale
 » organizatorice
 » tehnice
 » diverse & hobby
Descarcă CV-ul în format PDF
 
 
 
Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2021