Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                  / Premii ştiinţifice şi distincţii

LISTA PREMIILOR ŞTIINŢIFICE ŞI DISTINCŢIILOR

  • 2013 - Diplomă de Excelenţă pentru utilizarea metodelor cantitative în cercetarea economică, conferită de INS
  • 2013 - Diploma de Excelenţă cu moneda omagială de argint, "100 ani" de la Iniţierea primului Congres al economiştilor, conferită de AGER, AFER, SRS
  • 2013 - Diplomă jubiliară de preţuire cu medalia de aur, conferită de AFER
  • 2012 - Distincţia Profesor Emerit, AFER, În semn de recunoaştere şi apreciere a aleselor calităţi profesorale şi manageriale puse în slujba dezvoltării şi afirmării învăţământului superior economic şi cercetării ştiinţifice româneşti, precum şi pentru remarcabila contribuţie la înfăptuirea obiectivelor AFER
  • 2011 - Diplomă de onoare, pentru promovarea statisticii oficiale româneşti, conferită de Societatea Română de Statistică din România
  • 2011 - Diplomă de excelenţă, secretar general al AGER, pentru activitatea desfăşurată în conducerea şi impunerea în mediul economic al AGER, conferită de Societatea Română de Statistică din România
  • 2011 - Distincţia cea mai bună carte a anului 2010 din domeniul „Teorie Economică” lucrării „Economia de dicţionar” Editura Economică, Bucureşti, 2010, AFER
  • 2010 - Diploma de excelenţă „Paul Bran”, pentru promovarea valorilor învăţământului economic românesc, prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi excelenţă în domeniul managementului instituţional, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
  • 2010 - Diploma de excelenţă pentru rezultate deosebite în managementul academic, conferită de Societatea Română de Statistică din România
  • 2009 - Diploma de onoare a Universităţii de Vest din Timişoara
  • 2007 - Diploma de excelenţă pentru performanţă managerială în învăţământul academic conferită de Societatea Română de Statistică din România
  • 2006 - Diploma pentru titlul onorific de „Profesor emerit” conferită de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER)
  • 2005 - Diploma „ Nicholas Georgescu Roegen” pentru cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor finanţate de organisme naţionale şi internaţionale, Academia de Studii Economice din  Bucureşti
  • 2004 - Premiul „P.S. Aurelian” al Academiei Române, pentru volumul „Economia României. Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Cu ce ne integrăm?”, Editura Economică, 2002
  • 2004 - Diplomă de Onoare, conferită de ASE din Bucureşti, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
  • 2003 - Diploma „Opera Omnia” pentru întreaga activitate în domeniul cercetării ştiinţifice economice, Academia de Studii Economice, Bucureşti
  • 2002 - Diploma de excelenţă „cartea anului” a Asociaţiei Editorilor din România
  • 2002 - Diplomă de Onoare, conferită de ASE Bucureşti, cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice Bucureşti
profil
Informaţii personale
Experienţa profesională
Educaţie şi formare
Activitate administrativă, didactică, de cercetare şi diseminare
 » Functii profesional-didactice
 » Functii administrative
 » Functii colective redactionale
 » Titluri primite
 » Nominalizari ca membru al societatilor stiintifice
 » Premii ştiinţifice şi distincţii
 » Carti si tratate publicate
 » Manuale publicate
 » Articole publicate
 » Participari la congrese nationale si internationale
 » Manifestari stiintifice
 » Participari la elaborarea programelor nationale de cercetare
 » Cercetari stiintifice finalizate cu rapoarte si/sau produse
Aptitudini şi competenţe personale
 » sociale
 » organizatorice
 » tehnice
 » diverse & hobby
Descarcă CV-ul în format PDF
 
 
 
Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2021