Revista de Economie Teoretică şi Aplicată galerie-foto Dinu Marin
                           / Articole / Reviste
A Century since the Great Union. The Truth on Our Relationship with History Reflections on how an Anniversary Is Assessed
Romanian Journal of Economics,
Issue 2, Volume 47/2018
Distincțiile complexității /
The distinctivities of the complexity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2014 (600)
Turbulenţa ciclurilor /
The turbulence of cycles
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2014 (599)
Abandonul epistemic /
The epistemic abandonment
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2014 (598)
Transferuri fundamentale /
Fundamental transfers
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2014 (597)
Două vorbe /
Two words
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2014 (596)
Reglatorul natural /
The natural regulator
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2014 (595)
Impasul metodologic /
The methodological predicament
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2014 (594)
Triade inversate /
Reversed triads
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2014 (593)
Pisica metodologică /
The methodological cat
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2014 (592)
Consensul idealului /
The consensus of the ideal
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2014 (591)
Vacuum axial /
Axial vacuum
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2014 (590)
După tranziţie /
After the transition
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2013 (589)
Iluminismul stabilităţii /
The enlightenment of stability
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2013 (588)
Austeritatea corectivă /
The corrective austerity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2013 (587)
Gravitaţia subdezvoltării /
Underdevelopment's gravitation
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2013 (586)
Economicitate psihologizată /
Psychologized economicity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2013 (585)
Determinism indirect /
Indirect determinism
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2013 (584)
Contextul anantropic /
The unanthropic context
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2013 (583)
Temeiul natural /
The natural foundation
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2013 (582)
Nominarea pieţei /
The nomination of the market
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2013 (581)
Simetriile sensibile /
The sensitive symmetries
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2013 (580)
Dezideologizarea pieţei /
The deideologizing of the market
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2013 (579)
Macroeconomia subterană /
The underground macroeconomics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2013 (578)
Dubla corectivitate /
The double correctness
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2012 (577)
Limitări principiale /
Limitations of principle
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2012 (576)
Opţiunea pendulului /
The pendulum's option
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2012 (575)
Vitralii epistemice /
Epistemic stained-glass
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2012 (574)
Macroeconomia politică /
Political macroeconomics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2012 (573)
Antinomia economică /
The economic antinomy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2012 (572)
Tot invers! /
Still the Opposite!
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2012 (571)
Consensul ierarhiei /
The Consensus of Hierarchy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2012 (570)
Economia mistică /
Mystical Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2012 (569)
Confuzii tăcute /
Silent Confusions
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2012 (568)
Goliat /
Goliath
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2012 (567)
Inter-regnum /
Inter-regnum
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2012 (566)
Negativul lumii /
The Negative of the World
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2011 (565)
Criza gnoseologică /
The Gnoseological Crisis
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2011 (564)
Reducţionismul ideologic /
The Ideological Reductionism
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2011 (563)
Novum Organum Oeconomicum română / english
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2011 (562)
Criza semnalizării /
The Signaling Crisis
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2011 (561)
Racul modernităţii /
The Decline of Modernity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2011 (560)
Reîncărcarea Economiei /
Reloading Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2011 (559)
Colapsul sistemelor ierarhice /
The Fall of Hierarchical Systems
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2011 (558)
Fictivizarea instrumentelor /
Making Instruments Fictitious
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2011 (557)
Fundamentele antitetice ale Economiei /
Antithetic Foundations of Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2011 (556)
Izolaţionismul cognitiv /
The Cognitive Isolationism
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2011 (556)
Confuzionarea metodelor /
The Confusion of Methods
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2011 (555)
Circularitatea ideologiilor /
The Circularity of Ideologies
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2011 (554)
Ideal-Funcţional /
Ideal-Functional
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2010 (553)
Fiabil-Viabil /
Reliable-Viable
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2010 (552)
Ineitatea Orientului /
The Orient's Inneism
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2010 (551)
Doxa economiei /
The Wiseness of Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2010 (550)
Turbulenţa soluţiilor /
The Turbulence of the Solutions
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2010 (549)
Mediana naturală /
The Natural Median
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2010 (548)
Victoria excepţiei /
The Victory of the Exception
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2010 (547)
Deşertul dintre lumi /
The Desert between World
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2010 (546)
Criza reflexivităţii /
The Crisis of Reflexivity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2010 (545)
Echivalenţa ideologiilor /
The Equivalence of Ideologies
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2010 (544)
Cezura economică /
The Economic Caesura
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2010 (543)
Molohul teoriei /
The Moloch of Theory
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2010 (542)
Lumea către ea însăşi. Lectură deschisă asupra tranziţiei globale/
The World to Itself. Open Lecture on Global Transition
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2010 (542)
Reconstrucţia ştiinţei economice/
The Reconstruction of Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2009 (541)
Raritatea modelelor explicative /
The Scarcity of Explicative Models
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2009 (540)
Costurile democraţiei /
The Costs of Democracy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2009 (539)
Ritmul bunului-simţ /
The Rhythm of Common Sense
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 09/2009 (538)
Criza de lichiditate a încrederii /
The liquidity crisis of trust
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 08/2009 (537)
Fuga de extreme /
Fleeing the extremes
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 07/2009 (536)
Balonul ideologiilor /
The bubble of ideologies
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 06/2009 (535)
Libertatea crizei /
The Liberty of the Crisis
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 05/2009 (534)
Educatia antisistem /
Anti-system education
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 04/2009 (533)
Impasul economiei /
The deadlock of Economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 03/2009 (532)
Criza economiei /
The crisis of economics
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 02/2009 (531)
Ordinea spontana /
The Spontaneous Order
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 01/2009 (530)
Fizica naturii umane /
The physics of human nature
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2008 (529)
Criza Phoenix /
Crisis Phoenix
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2008 (528)
Ciclurile dilemei /
The cycles of the dilemma
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2008 (527)
Escatologia fundamentalismelor/
The eschatology of fundamentalisms
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 09/2008 (526)
Calea scurta /
The shortcut
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 08/2008 (525)
Criza castigului /
The crisis of winning
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 07/2008 (524)
Apocalipsa epistemica /
The epistemic apocalypse
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 06/2008 (523)
Criza partii /
The Crisis of the Part
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 05/2008 (522)
Emergenta dogmei /
The emergence of dogma
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 04/2008 (521)
Hominizarea Economiei /
The Hominization of the Economy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 03/2008 (520)
Echerul Spatial /
The Economical Tribar
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 02/2008 (519)
Ce este societatea cunoasterii? /
What is the Knowledge Society?
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 02/2008 (519)
Instantia Crucis /
Instantia Crucis
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 01/2008 (518)
Economia Umana /
The Human Economy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 12/2007 (517)
Ciclurile Tranzitiei -O perspectiva epistemologica asupra globalizarii- /
The Cycles of Transition -An epistemological perspective on globalization-
Simpozionul Stiintific: Romania in Uniunea Europeana. Calitatea Integrarii. Crestere. Competenta. Ocupare
Economia politica /
The neoclassic nothing
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 11/2007 (516)
Homo oeconomicus /
Homo oeconomicus
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2007 (514)
Economia politica /
Political Economy
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2007 (514)
Modernitate dupa modernitate /
Modernity after Modernity
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2007 (513)
Falimentul epistemic /
The epistemic failure
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2007 (513)
Conditia politica /
The Political State
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2007 (512)
Stiinta autista /
Autistic science
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2007 (511)
Globalizarea ca proiect de modernitate /
Globalization as a project of modernity
Simpozionul "Economie, societate, civilizatie"
Scurtaturi incomplete /
Incomplete crosscuts
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2007 (510)
Viziunea contextului si modernizarea ultimativa /
Context vision and the ultimatum modernization
Simpozionul anual al AGER, aprilie 2007
Mana invizibila a sentimentelor /
The feelings’ invisible hand
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2007 (509)
Economia de dupa /
Economics after
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2007 (508)
Ecranul intelectual
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2007 (507)
Iesirea din Iluminism
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2007 (506)
Apocalipsa fragmentarismului
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2006 (505)
Iesirea din alternativa
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10/2006 (505)
Indoiala trestiei
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 9/2006 (504)
Mediocritatea critica
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2006 (503)
Transformarea economica a Uniunii Europene in contextul ciclurilor Kondratieff
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 8/2006 (503)
Criza spiritului
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 7/2006 (502)
Dubla criza
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 6/2006 (501)
Modele si modele
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 5/2006 (500)
Intrarea Romaniei in a doua modernitate. Potentialul de convergenta
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2006 (499)
Cercetare si educatie
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 4/2006 (499)
Modelul explicativ al globalizarii
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2006 (498)
Comunitati epistemice
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 3/2006 (498)
Supranationalul ca stare intermediara. O schita a iesirii din era adversitatii
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2006 (497)
Schimbarea din mers
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 2/2006 (497)
Relevanta rationala a paradigmelor difuze
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2006 (496)
Un punct de sprijin
Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 1/2006 (496)
Publicații
 ARTICOLE
Ziare
Reviste
  » A Century since the Great
Union
[en]
  » Distincțiile complexității [ro] [en]
  » Turbulenţa ciclurilor [ro] [en]
  » Abandonul epistemic [ro] [en]
  » Transferuri fundamentale [ro] [en]
  » Două vorbe [ro] [en]
  » Reglatorul natural [ro] [en]
  » Impasul metodologic [ro] [en]
  » Triade inversate [ro] [en]
  » Pisica metodologică [ro] [en]
  » Consensul idealului [ro] [en]
  » Vacuum axial [ro] [en]
  » După tranziţie [ro] [en]
  » Iluminismul stabilităţii [ro] [en]
  » Austeritatea corectivă [ro] [en]
  » Gravitaţia subdezvoltării [ro] [en]
  » Economicitate psihologizată [ro] [en]
  » Determinism indirect [ro] [en]
  » Contextul anantropic [ro] [en]
  » Temeiul natural [ro] [en]
  » Nominarea pieţei [ro] [en]
  » Simetriile sensibile [ro] [en]
  » Dezideologizarea pieţei [ro] [en]
  » Macroeconomia subterană [ro] [en]
  » Dubla corectivitate [ro] [en]
  » Limitări principiale [ro] [en]
  » Opţiunea pendulului [ro] [en]
  » Vitralii epistemice [ro] [en]
  » Macroeconomia politică [ro] [en]
  » Antinomia economică [ro] [en]
  » Tot invers! [ro] [en]
  » Consensul ierarhiei [ro] [en]
  » Economia mistică [ro] [en]
  » Confuzii tăcute [ro] [en]
  » Goliat [ro] [en]
  » Inter-regnum [ro] [en]
  » Negativul lumii [ro] [en]
  » Criza gnoseologică [ro] [en]
  » Reducţionismul ideologic [ro] [en]
  » Novum Organum Oeconomicum [ro] [en]
  » Criza semnalizării [ro] [en]
  » Racul modernităţii [ro] [en]
  » Reîncărcarea Economiei [ro] [en]
  » Colapsul sistemelor ierarhice [ro] [en]
  » Fictivizarea instrumentelor [ro] [en]
  » Fundamentele antitetice ale Economiei [ro] [en]
  » Izolaţionismul cognitiv [ro] [en]
  » Confuzionarea metodelor [ro] [en]
  » Circularitatea ideologiilor [ro] [en]
  » Ideal-Funcţional [ro] [en]
  » Fiabil-Viabil [ro] [en]
  » Ineitatea Orientului [ro] [en]
  » Doxa economiei [ro] [en]
  » Turbulenţa soluţiilor [ro] [en]
  » Mediana naturală [ro] [en]
  » Victoria excepţiei [ro] [en]
  » Deşertul dintre lumi [ro] [en]
  » Criza reflexivităţii [ro] [en]
  » Echivalenţa ideologiilor [ro] [en]
  » Cezura economică [ro] [en]
  » Molohul teoriei [ro] [en]
  » Lumea către ea însăşi. Lectură deschisă asupra tranziţiei globale [en]
  » Reconstrucţia ştiinţei economice [ro] [en]
  » Raritatea modelelor explicative [ro] [en]
  » Costurile democraţiei [ro] [en]
  » Ritmul bunului-simţ [ro] [en]
  » Criza de lichiditate a încrederii [ro] [en]
  » Fuga de extreme [ro] [en]
  » Balonul ideologiilor [ro] [en]
  » Libertatea crizei [ro] [en]
  » Educatia antisistem [ro] [en]
  » Impasul economiei [ro] [en]
  » Criza economiei [ro] [en]
  » Ordinea spontana [ro] [en]
  » Fizica naturii umane [ro] [en]
  » Criza Phoenix [ro] [en]
  » Ciclurile dilemei [ro] [en]
  » Escatologia fundamentalismelor [ro] [en]
  » Calea scurta [ro] [en]
  » Criza castigului [ro] [en]
  » Apocalipsa epistemica [ro] [en]
  » Criza partii [ro] [en]
  » Emergenta dogmei [ro] [en]
  » Hominizarea Economiei [ro] [en]
  » Echerul Spatial [ro] [en]
  » Ce este societatea cunoasterii? [ro] [en]
  » Instantia Crucis [ro] [en]
  » Economia Umana [ro] [en]
  » Ciclurile Tranzitiei -O perspectiva epistemologica asupra globalizarii- [ro] [en]
  » Nimicul neoclasic [ro] [en]
  » Homo oeconomicus [ro] [en]
  » Economia politica [ro] [en]
  » Falimentul epistemic [ro] [en]
  » Conditia politica [ro] [en]
  » Stiinta autista [ro] [en]
  » Globalizarea ca proiect de modernitate [ro] [en]
  » Scurtaturi incomplete [ro] [en]
  » Viziunea contextului si modernizarea ultimativa
[ro] [en]
  » Mana invizibila a sentimentelor
[ro] [en]
  » Economia de dupa [ro] [en]
  » Ecranul intelectual [ro]
  » Iesirea din Iluminism [ro]
  » Apocalipsa fragmentarismului
[detalii]
 CĂRȚI
» Economia de dictionar, 2010
» Modelul european de integrare. Editia a II-a, 2007
» Globalizarea. Modelul explicativ (Seria Sinteze), 2006
» Economia Romaniei
O viziune asupra tranzitiei postcomuniste, 2006
» Fundamentarea si coordonarea politicilor economice in Uniunea Europeana, 2006
» Mecanisme de convergenta si coeziune, 2005
» Modelul european de integrare, 2005
» Globalizarea si aproximarile ei, 2004
» Economie Europeana
O prezentare sinoptica, 2004
» Economia Romaniei
Culegere de teste-grila si studii de caz, 2003
» Globalizare si intregrare economica, 2003
[detalii]
Prima pagină | Profil | Articole | Cărți | Arhivă | Contact
Copyright © DINU MARIN, 2008-2023